Versterkt Engels

Spreken als een native speaker! 

Perfect Engels leer je niet van een bètadocent die formules in het Engels uitlegt, maar via een topdocent Engels en/of native speaker. Engels is niet alleen de wereldtaal, het is ook een kernvak op de middelbare school. Het belang van deze taal wordt dus onderschreven door de overheid en vrijwel alle Nederlandse universiteiten en hogescholen doceren in het Engels. Hoe pakt Fortes Lyceum de lessen van dit belangrijke vak dan aan?

FastlaneEnglish - Atheneum

Sommige kinderen/jongeren hebben een talent voor talen en kunnen extra uitdaging gebruiken. Deze leerlingen zijn uitstekend op hun plek bij Fastlane English. Wat is er anders in de Fastlane English klas? Om te beginnen krijg je veel meer Engels dan andere klassen; 5 uur per week in plaats van 3 uur. Tijdens die uren spreekt je docent nauwelijks Nederlands, maar alleen Engels! We gaan dus sneller en meer Engels leren, het einddoel is namelijk het Cambridge Proficiency in English examen in 5 of 6 atheneum. Dat is het hoogst haalbare examen van de Cambridge serie. Dit diploma staat internationaal hoog aangeschreven en wordt ook wereldwijd erkend, dus door elke Engelstalige universiteit. Tussendoor zijn er ook andere diploma’s van Cambridge waaraan je deel kunt nemen, zodat je in je derde jaar al een officieel erkend diploma kunt behalen.

Cambridge English - Mavo / Havo

Op alle niveaus zijn er kinderen die aanleg hebben voor talen en vanwege grote belangstelling bij havo en mavo hebben we besloten om ook hier Cambridge English aan te bieden. Wat is anders in de Cambridge klas? Je krijgt een uur meer les en je zit als Cambridge groep bij elkaar. De docent spreekt veel Engels en je gaat sneller door de leerstof heen. Welk Cambridge examen je uiteindelijk gaat afleggen is volledig afhankelijk van jouw niveau op dat moment. We leveren hiermee maatwerk en zoeken samen met jou naar het hoogst haalbare niveau, dit kan verschillen van Cambridge Preliminary tot aan de Proficiency English exams.