Technasium

technasium

Met een technologische studie ligt de wereld aan je voeten! 

Het Fortes Technasium staat voor een techno- logisch hoogstaand onderwijsprogramma dat we in 2010 gestart zijn. Het programma legt de verbinding tussen middelbaar en hoger onder- wijs en regionaal bedrijfsleven. We werken niet alleen samen met internationaal-georiënteer- de bedrijven maar ook met kleine zelfstandige ondernemingen en Hogescholen en TU’s

Fortes Technasium richt zich niet op kennis- innovatie, maar op brein-innovatie. Onze jongeren ontwikkelen hun creatief denkvermogen op het gebied van technologie, geïntegreerd met de benodigde kennisvakken als Engels, na- tuurkunde, wiskunde, biologie en scheikunde. Bij technologie valt te denken aan duurzame voeding, energie, produceren en recycling en robotisering & kunstmatige intelligentie.

Technasium past binnen een breed spectrum van technologische bedrijven, organisaties en hoger onderwijs. Fortes Technasium zal fysiek een nieuwe plek krijgen binnen ons schoolgebouw waardoor we nog meer kunnen inspelen op het bijzondere karakter van technasium- onderwijs en nog toegankelijker zijn voor het bedrijfsleven. Ook onderwijsinhoudelijk zul- len we doorontwikkelen richting vernieuwend onderwijs. Minder in klassenverband leren en meer in groepjes waarbij ouderejaars de jon- gere leerlingen helpen bij hun ontwikkeling. Zie het als het gymnasium voor de exacte leerling met oog voor de toekomst.

Wellicht ga je later nieuwe medicijnen of smart- phones ontwikkelen, of meubels of gebouwen ontwerpen. Je werkt veel samen met andere mensen, misschien zelfs over de hele wereld, dus moet je sociaal, creatief, nauwkeurig en een doorzetter zijn. Kortom, met een techno- logische studie ligt de wereld aan je voeten!

Wil je meer weten? Kijk dan op www.technasium.nl. Hier vind je allerhande informatie over het technasium.

Of heb je vragen? Neem dan contact op met de coördinator van het Technasium van het Fortes Lyceum. Die weet alles wat er speelt, en hoe het op het Fortes Lyceum is geregeld. technasium@forteslyceum.nl